SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Thuốc sâu

FUZE.BIO 24.7SC

Thuốc trừ muỗi

PERIN 500EC

Thuốc trừ bệnh

ROSAMIL 72WP

Phân bón lá

SIÊU RA RỄ

Phân bón lá

SIÊU LÂN XANH

Phân bón lá

SIÊU KẼM

Phân bón lá

SIÊU BO SỮA

Thuốc sâu

CHECS USA 500WP

TIN TỨC & SỰ KIỆN