SIÊU TRỢ LỰC

THÀNH PHẦN
+ Dẫn xuất ethoxylate: 30% (w/w)
+ Dung môi và phụ gia: 70% (w/w)

CÔNG DỤNG: – Kích thích mở khí khổng giúp thuốc BVTV thấm sâu và không bị rửa trôi sau phun gặp trời mưa;
– Loang trải, bám dính mạnh giúp thuốc BVTV xâm nhập mọi vị trí trên bề mặt cây trồng;
– Tăng hiệu lực trừ sâu, bệnh, cỏ dại gấp nhiều lần đối với đối chứng không sử dụng trợ lực.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Liều dùng: Pha 5ml/ bình 25 lít nước.
Thời gian cách ly: Dựa theo thuốc chính cần phun xịt.

Chai 50ml – 100ml