Phân hữu cơ sinh học FULVIC BIO

 • Tên thương mại: Fulvic Bio
 • Thành phần:
  – Chất hữu cơ: 32%;

  – Axit fulvic: 21%;
  – βNAA: 70ppm;
  – Zn: 500ppm;
  – Fe: 500ppm;
  – Cu: 500ppm;
  – B: 200ppm;
  – Mn: 500ppm.
 • Qui cách: Gói 20g, gói 100g.
 • Công dụng: Là phân bón hữu cơ sinh học có chất điều hòa sinh trưởng cây trồng. Có tác dụng ra rễ mạnh, tăng cường quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng từ thân lá về củ, trái, hạt. Giúp lớn, sáng, chắc trái, củ, hạt.
Danh mục: