BIO.TRUMP – NHANG MUỖI

  • Đặc tính và công dụng: Dimefluthri là một loại thuốc trừ sâu pyrethroid mới hiệu quả, ít độc tính. Hiệu quả rõ rệt so với D-trans-allthrin và Prallethrin cũ cao hơn khoảng 20 lần. Thuốc hạ gục và mạnh, hoạt động ngộ độc ngay cả với liều lượng rất thấp. Dimefluthrin là hóa chất được sử dụng trong thuốc chống muỗi và liều lượng hiệu quả là khoảng 0,05%
  • Hướng dẫn sử dụng: Gắn khoanh nhang đơn vào giá đỡ và đốt đầu khoanh nhang, sau đó thổi tắt lửa. Một khoanh nhang sử dụng trong phòng có diện tích 20m3 hoặc 8,3m2 trong 10h.