SIÊU KẼM

  • Tên thương mại: FERTI MAZIC-MO
  • Thành phần:
    Zn: 30.000ppm;

    Mo: 100ppm;
  • Qui cách: Chai 500ml
  • Công dụng: Cung cấpZn ở dạng chelate. Nguyên tố kẽm có vai trò trong dinh dưỡng cây trồng như là việc ảnh hưởng đến sự tổng hợp sinh học axit indol acetic; là thành phần thiết yếu của men metallo-enzimes carbonic, anhydrase, anxohol dehydrogenase. Kẽm còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp axit nucleic và protein. Đặc biệt,  kẽm còn giúp cho việc tăng cường khả năng sử dụng đạm và lân trong cây. Thiếu kẽm có thể làm giảm năng suất tới 50%
Danh mục: ,