SIÊU KẼM

  • Tên thương mại: FERTI MAZIC-MO
  • Thành phần:
    Zn: 30.000ppm;

    Mo: 100ppm;
  • Qui cách: Chai 500ml
  • Đơn vị đăng ký: Công ty CP Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam
  • Đơn vị phân phối: Công ty TNHH TM Biovina
Danh mục: