SIÊU RA RỄ

 • Tên thương mại: KM-Humic tan
 • Thành phần:
  – Axit humic: 7%;

  – K2O: 2%;
  – P2O5: 2%;
 • Qui cách: Chai 36ml, chai 500ml.
 • Đơn vị đăng ký: Công ty CP SX TM BIO VINA
 • Đơn vị phân phối: Công ty TNHH TM Biovina
Danh mục: