ROSAMIL 72WP

 • Tên thương mại: BIOROSAMIL 72WP
 • Thành phần: Mancozeb 64% + Metalaxyl 8 %
 • Độ độc: Nhóm độc V (GHS)
 • Qui cách: Gói 100g, gói 500g.
 • Cơ chế tác động: 
  Metalaxyl tác động nội hấp (lưu dẫn) mạnh, dễ dàng được hấp thụ qua rễ, thân, lá và lưu dẫn trong cây. Do đó, nó vừa có tác dụng phòng ngừa, vừa có hiệu lực chữa trị.

  Mancozeb tác động tiếp xúc và có hiệu lực phòng ngừa mạnh.
 • Nhà sản xuất: Honbor Weilike Chemical Co., Ltd (P.R.C).
 • Nhà phân phối:Công ty TNHH TM Biovina
Danh mục: