PROPICOL 200WP

  • Thành phần: Bismethiazol 190 + Kasugamycin 10g.
  • Đặc tính và công dụng: Là thuốc trừ bệnh do vi khuẩn, có tác động nội hấp mạnh. Thuốc được dùng để phòng trừ bệnh bạc lá (cháy bìa lá), thối gốc trên lúa, bệnh héo xanh trên ớt; bệnh thối đen rễ trên bắp cải; bệnh đốm lá trên cà chua, đậu tương (đậu nành); bệnh loét trên cam do vi khuẩn.
  • Hướng dẫn sử dụng:

    Lúa (Bệnh thối gốc vi khuẩn, Bạc lá (cháy bìa lá): 1,4 – 1,5 kg/ha (50 – 60 g/ 25 lít nước)

    Ớt (Héo xanh vi khuẩn); Bắp cải (thối đen vi khuẩn); Cà chua, Đậu đỗ (đốm lá vi khuẩn): 1,5kg/ ha (60g/ bình 25 lít nước)

    Cam (loét vi khuẩn); Xoài (đốm đen vi khuẩn): 0,3 – 0,4% (pha 60 – 70g/ bình 25 lít nước.