TRIZIM 650WP

 • Tên thương mại: TRIZIM 650WP
 • Thành phần: Tricyclazole 250g/kg + Isoprothiolane 400g/kg
 • Độ độc: Nhóm độc IV (GHS)
 • Cơ chế tác động: 
  – Tricyclazole tác động tiếp xúc, bám dính tốt trên bề mặt thân, lá nên phát huy tối đa tác động ức chế sự phát triển của nấm bệnh, nấm không xâm nhập được vào trong cây trồng và không hình thành được chu kỳ mới do đó hạn chế lây lan.
  – Isoprothiolane tác động nội hấp, sau khi phun thuốc được rễ, thân, lá hấp thụ và vận chuyển lên xuống trong cây để tiêu diệt nấm bệnh.
 • Qui cách:
  – Gói 30g
  – Gói 100g
 • Nhà sản xuất: Zhejiang Shenghua Biok Biology Co., Ltd (P.R.C).
 • Nhà phân phối: Công ty TNHH TM Biovina
Danh mục: