TRIZIM 650WP

  • Thành phần: Tricyclazole 250g/kg + Isoprothiolane 400g/kg
  • Đặc tính và công dụng: 
    – Tricyclazole tác động tiếp xúc, bám dính tốt trên bề mặt thân, lá nên phát huy tối đa tác động ức chế sự phát triển của nấm bệnh, nấm không xâm nhập được vào trong cây trồng và không hình thành được chu kỳ mới do đó hạn chế lây lan. Isoprothiolane tác động nội hấp, sau khi phun thuốc được rễ, thân, lá hấp thụ và vận chuyển lên xuống trong cây để tiêu diệt nấm bệnh.
    – Phòng trừ nấm bệnh phổ rộng như Đạo ôn, bã trầu, đốm lá, thán thư,…
  • Hướng dẫn sử dung: Pha 20-30g/ bình 25 lít nước. Phun 400 – 500 lít/ ha