SUPER HUMIC

  • Tên thương mại: KM K-HUMAT 66%
  • Thành phần:
    – Axit humic: 66%;

    – K2O: 7%;
  • Qui cách: Gói 1kg
  • Đơn vị đăng ký: Công ty CP SX TM Bio Vina
  • Đơn vị phân phối: Công ty TNHH TM Biovina
Danh mục: