MIKTOX 2.0EC

  • Thành phần: Abamectin 1.8% + Matrine 0.2%
  • Độ độc: Nhóm độc IV (GHS)
  • Qui cách: Chai 100ml, chai 200ml. 
  • Công dụng: Là thuốc trừ sâu sinh học với Abamectin kích thích sự giải phóng GABA gây kìm hãm sự vận chuyển xung động thần kinh, lượng ion Cl- trong tế bào thần kinh tăng lên, làm nhiễu loạn hoạt tính của hệ thần kinh. Côn trùng và nhện bị tê liệt và chết. Matrine làm tê liệt hệ thần kinh trung ương, bịt lỗ thở làm cho côn trùng không hô hấp được và bị chết. Đặc trị sâu tơ, sâu xanh, sâu cuốn lá, bọ trĩ, nhện,…