SMASH 45EC – MUỖI HÀNH

THÀNH PHẦN:
Beta-cypermethrin 15g/l
Avermectin B1 30g/l
(abamectin)
CÔNG DỤNG – LƯU Ý:
Hoạt chất Avermectin B1+ Beta-cypermethrin là hỗn hợp thuốc trừ sâu có tác động tiếp xúc, vị độc, phổ tác động rộng. Đặc trị nhóm côn trùng và miệng nhai. Thuốc được đăng ký trên sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu hại lúa.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Cây trồng: Lúa. Đối tượng: Rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân. Liều lượng: Pha 20-25ml/ bình 25 lít nước. Lượng thuốc 0,4 lít/ ha. Cách dùng: Pha 20-25ml/ bình 25 lít nước 240ml/ phuy 200 – 250 lít nước