YAPOKO 250SC – RỒNG LỬA

THÀNH PHẦN:
– Lambda-cyhalothrin 110g/l
– Thiamethoxam 140g/l
– Phụ gia 750 g/l
CÔNG DỤNG – LƯU Ý:
Hỗn hợp 2 hoạt chất với 2 cơ chế tác động khác nhau, thuốc có tác dụng tiêu diệt sâu hại đặc biệt sâu chích hút. Thuốc được đăng ký trên rầy nâu hại lúa.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Cây trồng: Lúa. Sinh vậy gây hại: Rầy nâu. Liều lượng: 0.1 – 0.3 lít/ha. Pha 5 – 15ml/bình 16 – 20 lít nước; 10 – 20ml/bình 20 – 25 lít nước.
Cách dùng:Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi rầy cám rộ.