SIÊU LÂN XANH

 • Tên thương mại: NPK 10-60-10+TE
 • Thành phần:
  – N: 10%;
  – P2O5: 60%;
  – K2O: 10%;
  – Độ ẩm: 5%.
 • Qui cách: Gói 1kg
 • Đơn vị đăng ký: Công ty CP SX TM Bio Vina
 • Đơn vị phân phối: Công ty TNHH TM Biovina
Danh mục: