SIÊU BO SỮA

  • Tên thương mại: FERTIBOR 114
  • Thành phần: B: 114.000ppm
  • Qui cách: Chai 500ml
  • Đơn vị đăng ký: Công ty CP Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam
  • Đơn vị phân phối: Công ty TNHH TM Biovina
Danh mục: