TRÁI TÁO

  • Thành phần: Emamectin benzoate 90g/l 
  • Độ độc: Nhóm độc IV (GHS)
  • Qui cách: Chai 100ml
  • Công dụng:
    Tác động tiếp xúc và vị độc.
    Kích thích sự giải phóng GABA gây kìm hãm sự vận chuyển xung động thần kinh làm côn trùng bị tê liệt và chết. Đặc trị sâu cuốn lá, sâu tơ, sâu xanh, bọ trĩ, nhện đỏ,…