ATQ.NIK

  • Thành phần: Sodium-5-Nitrogualacolate: 0,23 % + Sodium-O-Nitrophenolate:   0,71 % + Sodium-P-Nitrophenolate: 0,46 %
  • Nhóm độc: Nhóm độc V (GHS)
  • Qui cách: Chai 50ml, chai 100ml.
  • CÔNG DỤNG: ATQ.NIK có tác dụng làm tăng khả năng ra rễ, nảy mầm, tăng khả năng sinh trưởng cũng như ra hoa đậu quả của cây, tăng năng suất và chất lượng nông sản.
    ATQ.NIK có hiệu lực đối với nhiều loại cây trồng và rất dễ dàng áp dụng vào mọi giai đoạn sinh trưởng của cây, kể từ giai đoạn nảy mầm cho đến giai đoạn thu hoạch.
    ATQ.NIK đặc biệt an toàn cho cây trồng, không gây độc hại cho con người cũng như môi trường sống.
    Thành phần hoạt chất chính của ATQ.NIK là các hợp chất Nitro thơm.
Danh mục: