SMASH 45EC

  • Thành phần: Beta cypermethrin 15g + Abamectin 30g.
  • Công dụng: Là thuốc trừ sâu hỗn hợp với 2 thành phần của 2 cơ chế tác động khác nhau. Tác độc tiếp xúc, vị độc, có phổ tác động rộng, đặc trị cả sâu miệng nhai và chích hút như sâu tơ, sâu xanh, rầy xanh, bọ trĩ, bọ cánh tơ, nhện đỏ,…