CHẢO LỬA 30WP

 • Thành phần: Acetamiprid 30g + Phụ gia đặc biệt.
 • Công dụng: Acetamiprid có chức năng tiếp xúc, ngộ độc dạ dày và thẩm thấu mạnh. Nó có tác dụng giết chết nhanh, liều lượng thấp, hoạt động cao, phổ côn trùng rộng, thời gian tác dụng lâu dài khoảng 20 ngày, và khả năng tương thích môi trường tốt. Bởi vì cơ chế hoạt động của nó khác với thuốc trừ sâu thông thường, nó có tác dụng đặc biệt đối với các loài gây hại có khả năng chống lại organophosphorus, carbamates và pyrethroids. Độc tính thấp đối với người và động vật, ít gây hại cho kẻ thù tự nhiên, độc tính thấp đối với cá, ít tác động lên ong, thích hợp để kiểm soát sâu bệnh trên các cây trồng khác nhau như cây ăn quả và rau quả; sử dụng hạt để xử lý đất, ngăn ngừa sâu bệnh dưới lòng đất.

  1. Phòng ngừa và kiểm soát rệp hại thực vật khác nhau, trong giai đoạn đầu của sự xuất hiện của rầy mềm. Ngay cả trong những năm mưa, hiệu quả kéo dài hơn 15 ngày.

  2. Kiểm soát táo tàu, táo, lê, đào và rệp cây ăn quả khác, trong giai đoạn sớm của rệp, sử dụng 12-15 ppm dung dịch Acetamiprid để phun, giết chết rệp tác dụng nhanh, chống chịu mưa, thời gian hiệu quả Hơn 20 ngày .

  3. Phòng ngừa và kiểm soát rệp cam quýt, phun 12-15 ppm dung dịch Acetamiprid trong quá trình xuất hiện rầy mềm, có tác dụng kiểm soát tuyệt đối đối với rệp cam quýt và các hiệu ứng đặc biệt lâu dài, và không có độc tính thực vật dưới liều sử dụng bình thường.

  4. Phòng ngừa và kiểm soát rệp trên cây trồng như bông, thuốc lá, lạc, vv, trong giai đoạn đầu của sự xuất hiện của rầy mềm, với 15 ppm dung dịch acetamiprid để phun, hiệu quả kiểm soát là tốt.

  5. Phòng ngừa và kiểm soát ruồi trắng và bemisia tabaci, phun 15-30 ppm dung dịch Acetamiprid trong giai đoạn cây con, phun 15-20 ppm dung dịch Acetamiprid ở giai đoạn trưởng thành, hiệu quả kiểm soát trên 95%. Trong thời gian thu hoạch, phun 6-7,5 ppm dung dịch Acetamiprid, hiệu quả kiểm soát vẫn còn hơn 80%. Không có tác động đến chất lượng của đầu ra.

  6. Phòng ngừa và kiểm soát các loại rau khác nhau, phun 20 ppm dung dịch Acetamiprid trong giai đoạn ấu trùng, hiệu quả kiểm soát là hơn 90%.

  7. Kiểm soát rầy lúa, với 30 ppm dung dịch Acetamiprid để phun, hiệu quả kiểm soát hơn 90%.