TOP-ONE 390SC

Thành phần: Azoxytrobin 210g/l + Difenoconazol 130g/l + Hexaconazole 50g/l.
Công dụng: Là thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp và lưu dẫn, phổ tác động rộng – phòng trừ nhiều bệnh hại do nấm gây ra như Thán thư, phấn trắng trên rau mầu, hoa; Thán thư, thối trái trên cây ăn trái, cân công nghiệp; Đạo ôn, khô vằn, đen lép hạt trên lúa.
Hướng dẫn sử dụng: Pha 20ml/ bình 25 lít nước. Phun 400-500 lít/ha
Quy cách sản phẩm: 20ml; 100ml, 240ml