AMIS.GOLD 400SC

Thuốc có thành phần gồm: Azoxystrobin được hấp thu qua rễ và bề mặt lá, ức chế bào tử nảy mầm và phát triển của sợi nấm.

Difenoconazole được hấp thu qua lá, làm ngừng sự phát triển của ống nấm và sợi nấm; ngăn cản hình thành giác bám hay giác mút và kìm hãm bào tử nảy mầm.

 

 

 

Danh mục: