PERIN 500EC

CHẾ PHẨM TRỪ MUỖI DÙNG TRONG Y TẾ VÀ GIA DỤNG

 • Tên thương mại: PERIN 500EC
 • Thành phần: Permethrin 50% w/w (500g/l)
 • Qui cách: 
  – Chai 500ml
  – Chai 1L
 • Độ độc: Độc cao
 • Cơ chế tác động:
  – Tiếp xúc, vị độc.

  – Tác động lên hệ thần kinh trung ương của nhện và côn trùng gây ngộ độc.
Danh mục: