MEKONGVIL – HEXA MALAY

THÀNH PHẦN:
Hexaconazole 50g/l.
Phụ gia & dung môi: 950g/L
CÔNG DỤNG – LƯU Ý:
Mekongvil 5SC hấp thụ nhanh và lưu dẫn mạnh, hiệu quả kéo dài với cơ chế vừa phòng vừa trị bệnh. Thuốc được đăng ký phòng trừ bệnh khô vằn trên lúa.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Cây trồng: Lúa. Bệnh hại: Khô vằn. Liều lượng: 40 – 50ml /bình 25 lít (1lít/ha) .
Cách dùng: Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện.
Thời gian cách ly: 7 ngày.