BIOVINA12 (KM 15-15-30+TE)

THÀNH PHẦN:
Đạm tổng số ( Nts) : 15 %;
Lân hữu hiệu ( P2O5hh): 15%;
Kali hữu hiệu ( K2Ohh): 30%;
Độ ẩm: 5%;
Phụ gia có sẵn: Trung và vi lượng (Mg, S, Mn, Fe, Zn, Cu, B,..)> 500ppm   
CÔNG DỤNG – LƯU Ý:
– Lá dày, cọng mập, tăng tỷ lệ tạo củ hữu hiệu, đậu trái.
– Thúc đẩy quá trình hình thành trái, dưỡng trái, trái lớn, chắc, củ lớn màu sắc đẹp.
– Cứng cây, chống đổ ngã. Tăng khả năng chống sâu, bệnh.
 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
– Pha 1g/ lít nước (gói 100g/ 100 lít nước). Dùng 500 – 1000 lít/ ha. Phun định kỳ 7-15 ngày/ lần, đặc biệt thời kỳ trước phân hóa mầm hoa, tượng trái đến trước thu hoạch.
Danh mục: ,