BIOVINA13 (KM 30-9-9+TE)

THÀNH PHẦN:
Đạm tổng số (Nts) : 30 %;
Lân hữu hiệu ( P2O5hh): 9%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 9%;
Độ ẩm: 5%;
Phụ gia có sẵn: Trung và vi lượng (Mg, S, Mn, Fe, Zn, Cu, B,..)> 500ppm 
CÔNG DỤNG – LƯU Ý:
– Giúp cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng đẻ nhánh, giúp xanh lá, dày lá.
– Tăng khả năng phân hóa mầm hoa, trổ hoa đồng loạt, tăng khả năng thụ phấn giúp lớn trái, sáng trái. 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
– Cây trồng: Cây rau màu và các loại hoa. Rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn trái, dâu tây, ớt, dưa hấu,…
Lượng sử dụng: Pha 250g cho 100-200 lít nước.  
Thời điểm sử dụng: Phun định kỳ 7-10 ngày/lần.
Phun liên tục cho đến khi thu hoạch.
– Cây trồng: Cây ăn trái: xoài, sầu riêng, nhãn, sapoche, mãng cầu, thanh long, cây có múi,…
Lượng sử dụng: Pha 250g cho 100-200 lít nước . 
Thời điểm sử dụng: Giai đoạn sau thu hoạch, tỉa cành, tạo tán. Phun định kỳ 15 ngày/lần đến khi thu hoạch
Lượng sử dụng: Pha 150g-250g cho 200 lít nước.
Thời điểm sử dụng: Phun định kỳ 15 ngày/lần trong suốt thời gian sinh trưởng, phát triển của cây.
– Cây trồng: Cây công nghiệp:  cà phê, điều, hồ tiêu, cao su, chè, ca cao,…
Lượng sử dụng: Pha 250g-500g cho 200 lít nước. 
Thời điểm sử dụng: Pha 250g-500g cho 200 lít nước. Phun từ giai đoạn xạ đến trước trổ. Định kỳ 7-10 ngày/lần
– Cây trồng: Lúa.
Lượng sử dụng: Pha 250g-500g cho 200 lít nước. 
Thời điểm sử dụng: Phun từ giai đoạn xạ đến trước trổ. Định kỳ 7-10 ngày/lần.
Danh mục: ,