MANCO METAXY

THÀNH PHẦN:

Mancozeb 64% + Metalaxyl 8%
Sinonox: 7%
Phụ gia khuếch tán và chất độn vừa đủ

CÔNG DỤNG: Mancozeb + Matelaxyl là hỗn hợp thuốc trừ bệnh có tác động lưu dẫn, thấm sâu. Có tác dụng như một hàng rào bảo vệ ngăn ngừa nhiều loại mầm bệnh, khống chế nảy mầm của bào tử và tiêu diệt nhanh tế bào nấm bệnh gây hại. Thuốc có phổ tác động rộng, phòng trừ nấm hại cây trồng.
Thuốc được đăng ký trên phấn trắng hại cây hoa hồng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
– Pha 100g – 150g/ bình 25 lít nước. 300g/ 1.000m2. Phun 400-500 lít/ ha.
– Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh 5%.
Thời gian cách ly 7 ngày.

Túi 1KG