MITOP ONE 390SC

THÀNH PHẦN:
– Azoxystrobin 210g/l
– Difenoconazole 130g/l
– Hexaconazole 50g/l
CÔNG DỤNG – LƯU Ý:
Thuốc được hỗn hợp với 3 hoạt chất có tác dụng nội hấp, lưu dẫn. Phòng trừ bệnh hại do nấm gây ra. Thuốc được đăng ký trên bệnh lem lép hạt lúa.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Cây trồng: Lúa. Bệnh hại: Lem lép hạt. Liều lượng: Pha 20-25ml/ bình 25 lít nước. Lượng thuốc 0,4 lít/ ha. Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi lúa trổ lác đác và khi lúa đã trổ đều.
Thời gian cách ly: 14 ngày

Chai 240ml