VIL KẼM NANO

THÀNH PHẦN
Hexaconazole: 110g/l + Special Additives 890g/l

CÔNG DỤNG: Sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Thuốc được kết hợp với Adjuvant đặc hiệu để tăng tính lưu dẫn 2 chiều, nội hấp thấm sâu giúp cây phát triển, mướt lá và xanh lá.
Thuốc được đăng ký trừ bệnh lem lép hạt hại lúa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Cách Pha, Phun:
– Liều lượng: 0.4-0.5 lít/ha.
– Pha 50ml/bình 25 lít nước.
– Lượng nước phun: 400 lít/ha.
Thời điểm phun:
– Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trổ và khi lúa trổ đều.

Chai 500ml