EBATO SÂU TƠ

THÀNH PHẦN:

Indoxacarb 150g/l
Deltamethrin: 10g/l
Additives and solvent: 840g/l

CÔNG DỤNG: Thuốc hỗn hợp có tác dụng tiếp xúc, vị độc, thấm sâu nhanh. Tác động hệ thần kinh làm sâu hại tê liệt và chết. Hiệu quả phòng trừ cao với cả sâu có tính kháng thuốc. Thuốc được đăng ký với sâu xanh da láng, sâu cuốn lá, sâu năn, nhện gié.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng: Lúa. Đối tượng: Nhện gié. Liều lượng: Pha 10ml/ bình 25 lít nước. Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi lúa ở giai đoạn làm đòng
Cây trồng: Lúa. Đối tượng: Sâu cuốn lá. Liều lượng: Pha 8ml/ bình 25 lít nước. Cách dùng: Phun thuốc khi mật độ sâu khoảng 10-20 con/m2
Cây trồng: Lúa. Đối tượng: Sâu năn. Liều lượng: Pha 8ml/ bình 25 lít nước. Cách dùng: Phun thuốc sau khi bướm rộ 5-7 ngày.
Cây trồng: Lạc. Đối tượng: Sâu xanh da láng. Liều lượng: Pha 8ml/ bình 25 lít nước. Cách dùng: Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2, mật độ sâu khoảng 1-2 con/cây.

Chai: thể tích thực: 80ml