HẠT NGỌC VÀNG F99

THÀNH PHẦN:THÀNH PHẦN:
Đạm tổng số (Nts): 15%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 30%
Độ ẩm: 5%

Phụ gia hoàn thiện sản phẩm được bổ sung TE – EDTA Mg, Mn, Fe, Cu, B, Zn; Trung lượng: EDTA – Ca, Si. Và các chất chuyên biệt.

CÔNG DỤNG:
Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu cho lúa trong giai đoạn sinh trưởng sinh thực, giúp:
Lúa sinh trưởng, phát triển mạnh; tăng tỷ lệ thụ phấn; đòng to; trỗ thoát và đồng loạt; vô gạo nhanh; hạt chắc, hạt lúa vàng, sáng; hạt gạo chắc, nặng hạt; giảm bạc bụng; khắc phục hiện tượng bạc bụng, đen lép hạt sinh lý, lửng hạt, muối hạt; tăng năng suất tối đa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
+ Rước đòng – Kích thích lúa trỗ: Dùng 25g/bình 25-32 lít nước. Sử dụng khi cây lúa bắt đầu trỗ lẹt xẹt. Giúp kích thích lúa trỗ đồng loạt, chống nghẹn đòng, thụ phấn tốt, phòng ngừa lem lép hạt.
+ Kích thích lúa ngậm sữa, chắc hạt: Dùng 50g/ bình 25 – 32 lít nước. Sử dụng sau trổ 7 – 10 ngày. Giúp kích thích lá đòng xanh tốt, quang hợp mạnh, hạt lúa ngậm sữa tốt, vào gạo cực nhanh, to hạt, chắc hạt, nặng hạt.
+ Tạo hạt lúa vàng, lúa nặng ký, năng suất cao: Dùng 100g/ bình 25-32 lít nước. Sử dụng sau trổ 10 – 15 ngày. Kích thích lúa ngậm sữa, vào gạo cực nhanh, hạt gạo no đầy, chín chắc tới cậy, hạt lúa vàng sáng mẩy, to hạt, chắc hạt, nặng hạt, tăng năng suất tối đa.

Túi 100g

Danh mục: ,