SoluPotasse

THÀNH PHẦN:

N: 0%
P2O5:     0%
K20:     52%
Độ ẩm:   1%

CÔNG DỤNG:
_ Lá dầy, cọng mập, hoa hữu hiệu nhiều,…
hoa. Hoa hữu hiệu nhiều, trổ đều,….
Thúc đẩy quá trình hình thành trái (hạt, củ), lớn trái, dưỡng trái, lớn trái, sáng trái.
_ Cứng cây, chống đổ ngã,…
_ Phát triển bộ rễ, giải độc hữu cơ, phèn.
Nâng sức đề kháng của cây trồng với các điều kiện không thuận lợi và tăng sức chống chịu sâu bệnh hại.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Pha 100g/ phuy 200 – 250 lít nước. Tưới đều lên thân, lá, rễ cây trồng.
Dùng 500 – 1.000 lít dung dịch đã pha cho 1ha.
Tùy cây trồng và độ lớn của cây. Dùng định kỳ 10-15 ngày/ lần; Dùng từ giai đoạn cây con đến trước khi thu hoạch 10-15 ngày.
Ngoài dùng trên thân, lá có thể sử dụng để tưới nhỏ giọt.

Túi 1KG

Danh mục: ,