Chuyên Dâu Tằm

THÀNH PHẦN

Đạm tổng số (Nts) : 30 %;   
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 9%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 9%;                         
Độ ẩm: 5%;

CÔNG DỤNG: Là phân bón qua lá có hàm lượng đạm cao cùng Lân và Ka li. Giúp cây trồng phát triển toàn diện – Bật chồi, vươn đọt, lá to xanh và dày; Đẻ nhánh nhiều, thân, cành phát triển mạnh. Đặc biệt giúp cây phục hồi nhanh sau mỗi lần thu hái.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Dùng 50g cho 20-25 lít nước, phun đều lên lá hoặc pha tưới gốc. Sử dụng từ cây con đến trưởng thành định kỳ 5-7 ngày lần.
Lưu ý: Sử dụng khi sáng sớm hoặc chiều mát. Có thể phối trộn với các loại phân bón và thuốc BVTV trừ sản phẩm có tính kiềm hoặc a xit quá cao.

Gói 50G

Danh mục: ,