PHENODAN 10WP

THÀNH PHẦN:

Imidacloprid: 10%w/w
Sinonox: 7% – chất khuếch tán và phụ gia khác vừa đủ

CÔNG DỤNG: Phenodan 10WP có tính nội hấp, lưu dẫn mạnh, hiệu quả cao và kéo dài, đặc trị côn trùng chích hút như rầy nâu hại lúa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

– Lượng dùng 250 – 300g/ha.
– Lượng nước dùng 320 – 400 lít/ha.
– Phun thuốc khi rầy xuất hiện hoặc rầy cám ra rộ.
– Phun khi sáng sớm hoặc chiều mát; phun xuôi theo chiều gió.
– Thời gian cách ly: 7 ngày

Túi 100G