ASUPERGRAS

THÀNH PHẦN:

Glufosinate-ammonium: 200 g/l
Phụ gia ngoại nhập: …….800 g/l

CÔNG DỤNG: ASUPERGRAS 200SL là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, diệt trừ được nhiều loại cỏ lá rộng và lá hẹp, hằng niên và đa niên, nhất là đối với các loại cỏ khó trừ như cỏ chỉ, cỏ cú, cỏ ống,…

Cây trồng: Cà phê. Sinh vật gây hại: Cỏ dại
Liều lượng: 2.5 lít/ha. Lượng nước phun 400-500 l/ha. Phun khi cỏ đang phát triển mạnh.
Thời gian cách ly: không xác định.

Chai: thể tích thực: 900ml