PV MKP

THÀNH PHẦN
Nts: 0%
P2O5hh: 52%
K2Ohh: 34%
Độ ẩm: 1%

CÔNG DỤNG: Dùng cho giai đoạn cây phân hoá mầm hoa, nuôi trái, giai đoạn cây trồng hạn chế đạm (N). Giúp:
– Thúc đẩy lá non mau trưởng thành, thuận lợi cho quá trình ra hoa (kích ra hoa trái vụ);
– Hãm đọt, chặn đọt, xuống củ. Cây tập trung nuôi trái (củ);
– Giúp cây trồng ra hoa tập trung, tăng tỷ lệ đậu, trái (củ),..;
– Chống sượng trái (củ), tăng kích thước trái (củ), độ ngọt và thời gian bảo quản.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
– Chặn đọt, kích ra hoa: 1kg/ 200 lít nước.
– Nuôi trái (củ): 250-300g/ 200 lít nước.
Dùng đều trên cây lúc sáng sớm hoặc chiều mát; Có thể pha chung với thuốc BVTV và phân bón khác. Khi pha chung với thuốc nấm có tác dụng tăng hiệu quả của thuốc trừ bệnh nấm (phấn trắng).

HỘP 1KG

Danh mục: ,