BISECTOR 500EC – SUPRASIT

THÀNH PHẦN:
Dimethoate 400g/l
Fenobucarb 100g/l
N-methyl 2 Pyrrolidone 240g/l
Surfactant 100g/l
Dung môi, phụ gia đặc biệt khác vừa đủ.
CÔNG DỤNG – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Thuốc này đăng ký phòng trừ đối tượng Bọ trĩ – 1 lít/ha , bọ xít hôi – 1,2 lít/ ha, rầy nâu – 1,5 lít/ ha/ lúa; Sâu khoang – 0,9 lít/ ha/ đậu phụng; Rệp sáp cà phê – 0,3-0,4%, phun khi sâu tuổi nhỏ, mới xuất hiện. Lượng nước 400-600 lít/ ha. Thời gian cách ly 14 ngày.

Chai 450ml