BIO.JACMA 280EC

  • Thành phần: Chlorfenapyr 24% + Beta cypermethrin 4%
  • Đặc tính và công dụng:Chlorfenapyr có tính tiếp xúc, vị độc mạnh và thấm sâu tốt. Thuốc tác động làm ức chế sự tổng hợp năng lượng của ty thể trong tế bào ấu trùng miệng nhai và nhện. Cơ chế tác động mới này làm sâu hại chưa kịp thích nghi và biểu hiện tính kháng, do đó thuốc cho hiệu quả nhanh và kéo dài ngay cả trên những đối tượng sâu hại khó trị. Beta-cypermethrin là một loại thuốc trừ sâu với độc tính tiếp xúc và vị độc. Chức năng của hệ thần kinh bị gián đoạn do tương tác với kênh natri của dịch hại.
    Thuốc được sử dụng trong y tế công cộng và chăn nuôi để kiểm soát nhiều loại sâu bệnh như ruồi, gián, gián, gián, rệp, ký sinh trùng động vật như gián. Với cây trồng thuốc có phổ tác động rộng, trừ được nhiều loại sâu ăn lá và nhện trên cây lương thực, cây ăn trái, cây công nghiệp, rau màu và nhiều loại cây trồng khác, bao gồm cả những loại đã kháng lân hữu cơ, cacbamat, pyrethoid và các thuốc ức chế tổng hợp chitin (chống lột xác).