Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (4 – 10/12)

Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh huyết dụ, lùn sọc đen, sâu đục thân gây hại tăng trên ngô; bọ nhảy, sâu xanh, rệp,… gây hại nhẹ đến trung bình trên rau màu.

1.1. Các tỉnh phía Bắc

– Cây ăn quả có múi: Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp,… tiếp tục hại; Bệnh chảy gôm, rụng quả, … hại trên các vườn cây già cỗi chăm sóc kém.

– Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh thối búp,… tiếp tục hại.

– Cây sắn: Nhện đỏ, bệnh khảm lá,… tiếp tục hại.

– Cây cà phê: Bệnh chết nhanh, mọt đục quả, thán thư… tiếp tục hại.

– Cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, rệp các loại… tiếp tục hại.

1.2. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

– Cây lúa: Rầy, bệnh đạo ôn, đen lép hạt… gây hại cục bộ trên lúa giai đoạn trỗ đến chín.

– Bệnh xoăn lá virus cà chua, bệnh sưng rễ,… hại ở Lâm Đồng. Sâu xanh, sâu đục thân/bắp, bệnh khô vằn… gây hại chủ yếu trên ngô giai đoạn thâm râu.

– Cây cà phê: Bọ xít muỗi hại trên cà phê chè ở Lâm Đồng.

– Cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng rễ,… hại giai đoạn nuôi quả.

– Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục rộp lá,… hại mạnh giai đoạn phân hóa chồi hoa, lộc non.

– Cây mía: Bệnh trắng lá, sâu non bọ hung,… hại cục bộ tại vùng ổ dịch.

– Cây sắn: Bệnh khảm lá hại ở Phú Yên, Gia Lai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk…

– Cây chè: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ trĩ,… tiếp tục hại.

– Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư,… phát sinh gây hại.

– Cây dừa: Bọ cánh cứng, bệnh thối nõn… tiếp tục hại.

1.3. Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL

– Trên cây lúa: Rầy nâuphổ biến trứng-tuổi 1. Bọ trĩ gia tăng gây hại trên lúa và rau màu.  Những địa phương chuẩn bị xuống giống lúa Đông Xuân cần theo dõi rầy nâu vào đèn khuyến cáo nông dân gieo, cấy né rầy. Thời tiết thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển. Khi chớm có bệnh, sử dụng thuốc đặc trị để xử lý theo nguyên tắc “4 đúng”.

– Cây sắn: bệnh khảm lá tiếp tục hại; diện tích nhiễm giảm nhẹ do thu hoạch.

– Cây nhãn: bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục hại.

– Cây thanh long: bệnh đốm nâu tiếp tục hại.

– Cây hồ tiêu: bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục gây hại tăng.

– Cây điều: sâu đục thân/cành, bệnh thán thư tiếp tục tăng.

– Cây dừa: bọ cánh cứng tiếp tục hại.

Nguồn: CỤC BVTV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *