Rầy nâu phổ biến tuổi 3 – 4, tiếp tục phát triển tích lũy mật số. Cần theo dõi xử lý kịp thời không để lây lan truyền bệnh VL&LXL sang lúa Đông Xuân 2018 – 2019 mới gieo sạ ở ĐBSCL.
1. Các tỉnh phía Bắc
– Trên lúa: Chuột, bệnh khô vằn…. hại nhẹ trên lúa Mùa muộn giai đoạn ngậm sữa đến chín.
– Trên ngô: Sâu đục thân có xu hướng gây hại tăng trên ngô.
– Cây ăn quả có múi: Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp, sâu vẽ bùa…. tiếp tục hại.
– Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh thối búp … tiếp tục hại.
– Cây sắn: Nhện đỏ, bệnh chổi rồng, chảy nhựa… tiếp tục hại.
– Cây cà phê: Bệnh chết nhanh, gỉ sắt, khô cành, thán thư… tiếp tục hại.
– Cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm, rệp các loại… tiếp tục gây hại.
2. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
– Cây lúa: Rầy nâu, rầy lưng trắng,… hại cục bộ trên lúa giai đoạn đòng trỗ đến chín.
– Cây ngô, rau, màu: Bệnh xoăn lá virus cà chua, sưng rễ, thối nhũn trên rau họ thập tự… gây hại ở Lâm Đồng. Sâu xanh, sâu đục thân/bắp, bệnh khô vằn… hại ngô ở giai đoạn bắp non.
– Cây cà phê: Bọ xít muỗi, rệp sáp, bệnh khô cành,… hại ở giai đoạn chắc quả – thu hoạch.
– Cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, tuyến trùng rễ,… hại giai đoạn nuôi quả.
– Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục rộp lá, khô cành… hại mạnh ở giai đoạn phát triển thân lá.
– Cây mía: Bệnh trắng lá, sâu non bọ hung, sâu non xén tóc… gây hại cục bộ tại vùng ổ dịch.
– Cây sắn: Bệnh khảm lá virus hại ở Phú Yên, Gia Lai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk.
– Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ, bệnh thán thư…gây hại nhẹ.
– Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành… phát sinh gây hại.
3. Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL:
– Trên cây lúa: Rầy nâu phổ biến tuổi 3 – 4, tiếp tục phát triển tích lũy mật số. Cần theo dõi xử lý kịp thời không để lây lan truyền bệnh VL&LXL sang lúa Đông Xuân 2018-2019 mới gieo sạ. Bệnh đạo ôn gây hại giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đòng trỗ. Những ruộng trồng giống nhiễm bệnh khuyến cáo nên phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông khi lúa trỗ thấp tho và phun lần 2 khi lúa trỗ đều.
– Cây sắn: bệnh khảm lá do virus tiếp tục hại; diện tích nhiễm giảm nhẹ do thu hoạch.
– Cây nhãn: bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại nhiễm.
– Cây thanh long: bệnh đốm nâu tiếp tục gây hại.
– Cây hồ tiêu: bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục gây hại tăng.
– Cây điều: sâu đục thân/cành, bệnh thán thư tiếp tục tăng.
– Cây dừa: bọ cánh cứng tiếp tục gây hại.