THÔNG BÁO DỊCH HẠI TUẦN TỪ (03/7 đến 09/07/2018)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 3 – 9/7)

03/07/2018,

Chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ… xu hướng tăng trên lúa mới gieo sạ đến đẻ nhánh…

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc

Sâu đục thân 2 chấm: Trứng tiếp tục nở, sâu non gây hại dảnh héo trên mạ và lúa mùa cực sớm – sớm. Rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ hại diện hẹp trên mạ mùa và lúa mùa cực sớm – sớm, lúa sạ. Bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, sâu năn, ruồi, chuột… tiếp tục gây hại.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ

Chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ… xu hướng tăng trên lúa mới gieo sạ đến đẻ nhánh. Bệnh lùn sọc đen tăng trên lúa Hè Thu và lúa mùa tại Nghệ An và có khả năng phát sinh tại các tỉnh có rầy lưng trắng nhiễm virus gây bệnh lùn sọc đen của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đen lép hạt… hại nhẹ trên lúa Xuân Hè giai đoạn đòng trỗ đến vào chắc. Sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn… hại nhẹ trên lúa Hè Thu giai đoạn lúa đứng cái đến làm đòng. Bọ trĩ, sâu keo… gây hại trên lúa Hè Thu muộn. Bệnh đạo ôn lá rải rác trên lúa Hè Thu và lúa mùa ở Tây Nguyên và huyện miền núi đồng bằng. Ốc bươu vàng phân bố chủ yếu vùng trũng thấp, kênh mương, các khu ruộng đã gieo sạ lúa Xuân Hè và lúa Hè Thu.

Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL

Rầy nâu gây hại chủ yếu ở mức nhẹ đến trung bình, cục bộ gây hại nặng trên một số diện tích lúa giai đọan đẻ nhánh đến làm đòng. Các địa phương gieo sạ Thu Đông 2018 cần tích cực chuẩn bị đất, để xuống giống né rầy trong đợt tuần cuối tháng 6, đầu tháng 7/2018 nhằm hạn chế rầy nâu di trú truyền virus bệnh VL – LXL lá cho cây lúa non. Bệnh đạo ôn phát triển thuận lợi trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. Bệnh bạc lá có khả năng phát triển trên các trà lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh đến trỗ…

2. Trên cây trồng khác

Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh… trên cây rau màu, bệnh chổi rồng trên cây nhãn, bệnh đốm nâu trên cây thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê, bệnh khảm lá virus trên cây sắn, bệnh trắng lá và nhện đỏ trên cây mía… tiếp tục gây hại.

NGUỒN CỤC BVTV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *