THÔNG BÁO DỊCH HẠI TUẦN TỪ 26/6 đên 02/7/2018

 

Tại các tỉnh phía Bắc, rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ, bệnh đạo ôn lá, sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, sâu năn, ruồi, chuột… tiếp tục gây hại mạ mùa, lúa mùa cực sớm – sớm.

1. Trên lúa

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Các đối tượng gây hại như ốc bươu vàng, chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ… xu hướng tăng trên lúa mới gieo sạ đến đẻ nhánh. Đặc biệt, cần theo dõi diễn biến mật độ rầy lưng trắng trên lúa Hè Thu sớm và bệnh lùn sọc đen phương Nam.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đen lép hạt, sâu đục thân… gây hại nhẹ trên lúa Xuân Hè ở giai đoạn đòng trỗ đến chắc xanh và trên lúa Hè Thu ở giai đoạn đứng cái đến làm đòng. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bọ trĩ, sâu keo, tuyến trùng, bệnh đốm nâu, hiện tượng nghẹt rễ… phát sinh hại nhẹ trên lúa Hè Thu ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh, làm đòng. Chuột hại cục bộ trên lúa Hè Thu ở giai đoạn sạ đến đẻ nhánh, tập trung vùng ven làng, đồi gò. Ốc bươu vàng phân bố chủ yếu ở vùng trũng thấp, kênh mương, các khu ruộng đã gieo sạ lúa Xuân Hè và lúa Hè Thu.

Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL: Rầy nâu phổ biến tuổi trưởng thành, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ đến trung bình ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng. Các địa phương có gieo trồng lúa Thu Đông cần quan tâm chặt chẽ diễn biến của rầy nâu vào đèn đợt cuối tháng 6/2018, để gieo sạ “né rầy” nhằm hạn chế rầy nâu di trú truyền virus bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cây lúa non. Bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh phát triển thuận lợi ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. Thăm đồng thường xuyên, theo dõi thời tiết để chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn lá và bệnh đạo ôn cổ bông.

Ngoài ra, cần lưu ý các đối tượng như ốc bươu vàng ở giai đoạn mạ, sâu cuốn lá nhỏ ở giai đoạn đẻ nhánh; bệnh đen lép hạt, chuột ở giai đoạn lúa trỗ đến chín…

2. Trên cây trồng khác

Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh… trên cây rau màu, bệnh chổi rồng trên cây nhãn, bệnh đốm nâu trên cây thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê, bệnh khảm lá virus trên cây sắn, bệnh trắng lá và nhện đỏ trên cây mía… tiếp tục gây hại.

Nguồn :CỤC BVTV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *