Thông báo dịch hại tuần từ (29/5-4/6)

1. Trên lúa

Sâu đục thân 2 chấm tiếp tục gây bông bạc trên trà lúa trỗ sau 25/5. Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên các giống nhiễm (Thiên ưu 8, LT2, Bắc thơm số 7, BC15…), nơi có tỷ lệ bệnh trên lá cao trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Chuột, bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh lem lép hạt hại tăng; nhện gié, bệnh lùn sọc đen hại nhẹ.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Chuột, rầy, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn, đen lép hạt… tiếp tục gây hại trên lúa đông xuân trà muộn giai đoạn chín, hại nặng cục bộ một số vùng. Ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ… tiếp tục phát sinh gây hại trên mạ và lúa hè thu mới gieo sạ.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:

– Rầy nâu, sâu đục thân, bệnh khô vằn… phát sinh gây hại trên lúa xuân hè và hè thu sớm, lúa mùa ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến đòng. Sâu keo, bọ trĩ… phát sinh hại chủ yếu trên lúa hè thu ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Chuột hại cục bộ trên lúa hè thu giai đoạn xuống giống đến đẻ nhánh và hại trên lúa xuân hè ở giai đoạn đòng. Ốc bươu vàng phân bố chủ yếu ở vùng trũng thấp, kênh mương, các khu ruộng đã gieo sạ lúa xuân hè và hè thu.

Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL:

– Rầy nâu chủ yếu trưởng thành. Các địa phương chưa xuống giống lúa hè thu cần tranh thủ làm đất, theo dõi rầy di trú để xuống giống né rầy trong đợt cuối tháng 5, đầu tháng 6/2018 nhằm hạn chế rầy nâu di trú truyền virus bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cây lúa non.

– Bệnh đạo ôn: Dự báo trong 7 ngày tới sẽ tiếp tục phát triển gây hại trên lúa hè thu ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng, đặc biệt trên những ruộng sử dụng giống nhiễm bệnh, sạ dầy, bón phân đạm nhiều ở đầu vụ.

Ngoài ra, lưu ý các đối tượng khác: Ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên lúa ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh; bệnh đen lép hạt, chuột ở giai đoạn trỗ đến chín.

2. Trên cây trồng khác

Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh… trên rau màu, bệnh chổi rồng trên nhãn, bệnh đốm nâu trên thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cà phê, bệnh khảm lá virus trên sắn… tiếp tục gây hại.

NGUỒN: CỤC BVTV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *