Thông báo dịch hại tuần từ 22-28/5/2018

1. Trên lúa

Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên diện tích lúa trỗ đến phơi màu, nhất là trên các giống nhiễm như: Thiên ưu 8, LT2, Bắc thơm số 7, BC15… Bệnh lùn sọc đen tiếp tục biểu hiện triệu chứng trên trà lúa muộn. Sâu đục thân 2 chấm trưởng thành lứa 2 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng. Sâu non gây bông bạc trà lúa trỗ từ 20/5 trở đi. Chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn hại tăng. Châu chấu tre lưng vàng gây hại tại các tỉnh Phú Thọ, Điện Biên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Ninh.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại xu hướng tăng. Bệnh khô vằn, đen lép hạt gây hại tăng trên các chân ruộng úng nước, gieo cấy dày, bón thừa đạm. Rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục tích lũy số lượng và gia tăng phạm vi, mức độ gây hại trong thời gian tới. Chuột gây hại tăng trên lúa ở giai đoạn chín sữa – chín sáp, hại nặng trên những chân ruộng gần mương máng, gò bãi.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Bọ trĩ, sâu keo, sâu cuốn lá nhỏ, chuột… hại chủ yếu trên lúa xuân hè và lúa mùa ở giai đoạn mạ – đẻ nhánh đến làm đòng. Chuột hại cục bộ trên các diện tích lúa xuân hè và lúa mùa ở giai đoạn xuống giống. Ốc bươu vàng phân bố chủ yếu trên các khu đồng gieo sạ lúa hè thu + lúa mùa, ao hồ, kênh mương…

Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL: Rầy nâu chủ yếu giai đoạn tuổi 3 -4. Các địa phương chưa xuống giống lúa hè thu 2018 cần theo dõi bẫy đèn ở địa phương; tình hình thủy văn để xuống giống tập trung, né rầy. Dự báo trong 7 ngày tới bệnh đạo ôn lá sẽ tiếp tục phát triển gây hại trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh – đẻ rộ với mức độ nhẹ đến trung bình. Bệnh đạo ôn cổ bông vẫn còn gây hại nhẹ trên các trà lúa trỗ.  

2. Trên cây trồng khác

Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh… trên cây rau màu, bệnh chổi rồng trên cây nhãn, bệnh đốm nâu trên cây thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê, bệnh khảm lá virus trên cây sắn… tiếp tục gây hại.

Nguồn: CỤC BVTV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *