Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (29/1 – 4/2)

1.1. Trên lúa

a) Các tỉnh Bắc Trung bộ: Chuột, OBV, bệnh đạo ôn,… tiếp tục phát sinh gây hại trên mạ và lúa mới sạ.

b) Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đen lép hạt,… gây hại cục bộ trên lúa Mùa giai đoạn ngậm sữa đến thu hoạch; ruồi đục nõn, bọ trĩ, bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ,… hại nhẹ rải rác trên lúa Đông Xuân sớm giai đoạn mạ đến đẻ nhánh; Chuột, OBV gây hại nhẹ.

c) Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: Tuần tới, rầy nâu phổ biến trưởng thành, trứng. Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa Đông Xuân muộn tiếp tục theo dõi chặt diễn biến rầy nâu vào đèn, xuống giống tập trung “né rầy”. Bệnh đạo ôn gây hại trên trà lúa Đông Xuân sớm giai đoạn lúa đẻ nhánh và lúa Mùa giai đoạn đòng trỗ.

Ngoài ra, cần lưu ý các đối tượng OBV trên lúa giai đoạn sạ, đặc biệt là các chân ruộng trũng không tiêu thoát nước; bệnh bạc lá, chuột, bệnh đen lép hạt, sâu cuốn lá nhỏ  gây hại ở giai đoạn trỗ đến chín.  

1.2. Trên cây trồng khác

– Trên cây ngô và rau, màu: bệnh huyết dụ, bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân gây hại tăng trên cây ngô; bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang,… gây hại nhẹ đến trung bình trên rau màu.

– Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp,… tiếp tục hại; Bệnh chảy gôm, bệnh loét, bệnh sẹo, bệnh rụng quả,… tiếp tục gây hại trên các vườn cây già cỗi.

– Cây nhãn, vải: bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại tại các tỉnh phía Nam.

– Cây chè: bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh thối búp,… tiếp tục gây hại.

– Cây mía: bệnh trắng lá, bệnh chồi cỏ, sâu non bọ hung,… hại cục bộ vùng ổ dịch.

– Cây sắn: bệnh khảm lá tiếp tục gây hại tại Tây Ninh,  Long An, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Phú Yên, Gia Lai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

– Cây cà phê: rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành, khô quả,… tiếp tục gây hại.

– Cây hồ tiêu: bệnh chết nhanh, gỉ sắt, thán thư, bệnh chết chậm,… tiếp tục gây hại.

– Cây điều: bọ xít muỗi, sâu đục thân/cành, bệnh thán thư, bệnh khô cành,…gia tăng hại.

– Cây sầu riêng: bệnh nứt thân xì mủ, bệnh thán thư,…gây hại nhẹ.

– Cây thanh long: bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành phát sinh gây hại.

– Cây dừa: bọ cánh cứng, bệnh thối nõn,… tiếp tục gây hại.

NGUỒN: CỤC BVTV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *