Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ ngày 2-8/10/2018)

Tại các tỉnh phía Bắc, rầy lứa 7 tiếp tục gây hại trên các trà lúa, nhất là trên giống nhiễm tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Trên các giống nhiễm, gây cháy chòm, cháy ổ nếu không áp dụng các biện pháp phòng trừ kịp thời.

1. Trên lúa

1.1. Các tỉnh phía Bắc: Sâu đục thân 2 chấm: sâu non tiếp tục gây bông bạc hại trên trà lúa trỗ muộn. Bệnh lùn sọc đen gây hại trên trà lúa cấy muộn tại các tỉnh đã xuất hiện bệnh. Bệnh bạc lá hại tăng trên các giống nhiễm, ruộng bón thừa đạm, sau những đợt mưa giông. Chuột, bọ xít dài, bệnh đen lép hạt… tiếp tục hại.

1.2. Các tỉnh Bắc Trung bộ: Bệnh lùn sọc đen tiết tục gây hại, có khả năng tăng tại Thanh Hóa. Rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá vi khuẩn... tiếp tục phát sinh gây hại ở giai đoạn đòng trỗ.

1.3. Các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt, bệnh chết cây… gây hại trên lúa mùa giai đoạn chín đến thu hoạch. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân… gây hại trên lúa Mùa, lúa TĐ ở giai đoạn đẻ nhánh. Bệnh đạo ôn lá và bệnh đạo ôn cổ bông gây hại cục bộ trên lúa Mùa ở Tây Nguyên và các huyện miền núi và Ninh Thuận, Bình Thuận.

1.4. Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: Rầy nâu phổ biến là trưởng thành mang trứng – tuổi 1. Đối với những vùng chuẩn bị cấy lúa Mùa còn lại và gieo sạ lúa ĐX sớm 2018-2019 thì đây là thời điểm thích hợp tiến hành cấy “né rầy” cho lúa mùa và gieo sạ “né rầy” cho lúa ĐX sớm. Bệnh đạo ôn sẽ tiếp tục phát triển ở giai đoạn lúa đẻ nhánh đến làm đòng – trỗ trong điều kiện có mưa nhiều tạo ẩm độ cao, mức độ hại nhẹ đến trung bình. Ốc bươu vàng: Cần tổ chức phòng chống từ sớm, đặc biệt đối với lúa mới sạ < 15 ngày và những ruộng khó thoát nước; Bệnh bạc lá, bệnh đen lép hạt, chuột: phát sinh và gây hại ở giai đoạn đẻ nhánh đến trỗ chín.

2. Trên cây trồng khác

Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn khả năng tiếp tục gia tăng diện tích gây hại, tập trung các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

Cây rau màu: Sâu tơ, bệnh mốc sương, bệnh xoăn lá cà chua, bệnh sưng rễ… tiếp tục gây hại nhẹ. Cục bộ hại nặng.

Bệnh chổi rồng trên cây nhãn, bệnh đốm nâu và thán thư trên cây thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê, bệnh khảm lá virus trên cây sắn, bệnh trắng lá và sâu đục thân trên cây mía… tiếp tục gây hại.

Nguồn: CỤC BVTV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *