THÔNG BÁO DỊCH HẠI TUẦN TỪ 18 ĐẾN 24/9/2018

Tại các tỉnh phía Bắc, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 7 tiếp tục vũ hóa. Rầy cám lứa 7 nở gây hại diện rộng trên các trà lúa và trên các giống nhiễm, đặc biệt là các tỉnh ĐBSH.

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc: Sâu đục thân 2 chấm trứng nở, sâu non gây hại trà lúa trỗ muộn, trỗ cục bộ trong vùng. Bệnh lùn sọc đen tiếp tục phát sinh gây hại. Bệnh bạc lá tăng trên giống nhiễm, sau các đợt mưa giông. Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại diện hẹp. Chuột, bệnh khô vằn, bệnh đốm sọc vi khuẩn hại tăng…

Các tỉnh Bắc Trung bộ: Bệnh lùn sọc đen gây hại trên lúa mùa tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị. Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại trên diện rộng ở giai đoạn lúa làm đòng, trỗ nếu không chủ động phòng trừ kịp thời. Sâu cuốn lá nhỏ: sâu non gây hại ở giai đoạn làm đòng. Chuột, khô vằn, bệnh đạo ôn cổ bông… gây hại xu hướng tăng ở giai đoạn đứng cái đến đòng trỗ.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt, bệnh chết cây… gây hại trên lúa HT muộn, lúa Mùa giai đoạn ngậm sữa đến chín. Sâu CLN, sâu đục thân… gây hại trên lúa vụ 3 ở giai đoạn đẻ nhánh. Bệnh đạo ôn lá và bệnh đạo ôn cổ bông gây hại cục bộ trên lúa mùa ở Tây Nguyên và các huyện miền núi và Ninh Thuận, Bình Thuận…

Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: Rầy nâu phổ biến tuổi 3 – 4. Do thời tiết mưa nắng xen kẽ tạo ẩm độ không khí cao thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá phát triển ở giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đòng trỗ; bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh phát triển ở giai đoạn lúa trỗ. Ốc bươu vàng gây hại nhẹ, trên lúa Thu Đông mới gieo sạ đến lúa dưới 15 ngày, hại nặng ở những vùng có mưa nhiều khó thoát nước. Những nơi chưa gieo sạ cần vệ sinh đồng ruộng thật kỹ và thu gom ốc bươu vàng hoặc xử lý bằng thuốc hóa học trừ ốc để hạn chế thiệt hại ngay từ đầu vụ.  

2. Trên cây trồng khác

– Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn khả năng tiếp tục gia tăng diện tích gây hại, tập trung các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

– Cây rau màu: Sâu tơ, bệnh mốc sương, bệnh xoăn lá cà chua, bệnh sưng rễ… tiếp tục gây hại. Cục bộ hại nặng.

– Bệnh chổi rồng trên cây nhãn, bệnh đốm nâu và thán thư trên cây thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê, bệnh khảm lá virus trên cây sắn, bệnh trắng lá và sâu đục thân trên cây mía… tiếp tục gây hại.

NGUỒN “CỤC BVTV”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *