THÔNG BÁO DỊCH HẠI TUẦN TỪ NGÀY 17-23/7/2018

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 17-23/7)

17/07/2018, 07:15 (GMT+7)

Tại các tỉnh phía Bắc, trứng sâu đục thân 2 chấm tiếp tục nở, sâu non gây dảnh héo trên lúa Mùa cực sớm – sớm, lúa sạ.

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc

Rầy nâu – rầy lưng trắng – rầy nâu nhỏ hại diện hẹp trên lúa Mùa cực sớm – sớm, giống nhiễm. Ốc bươu vàng, tuyến trùng, chuột hại tăng; sâu năn, ruồi, bệnh đạo ôn lá… hại chủ yếu trên lúa nương, lúa 1 vụ vùng cao.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ

Bệnh lùn sọc đen: Khả năng gây hại tăng tại các tỉnh có rầy lưng trắng phản ứng dương tính với virus gây bệnh LSĐ như: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Rầy nâu, rầy lưng trắng hại trên diện rộng ở giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đứng cái nếu không chủ động phòng trừ kịp thời. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 gây hại gia tăng cả mật độ và phạm vi ở giai đoạn đẻ nhánh đến đứng cái. Chuột, sâu đục thân, sâu keo, nhện gié, châu chấu… xu hướng tăng giai đoạn đẻ nhánh đến đứng cái.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân… hại nhẹ lúa Hè Thu, lúa Mùa ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. Bọ trĩ, sâu keo, dòi đục nõn… hại trên lúa Hè Thu, lúa Mùa ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Bệnh đạo ôn lá hại cục bộ trên lúa Hè Thu sớm và lúa Mùa ở Tây Nguyên và các huyện miền núi đồng bằng. Bệnh đạo ôn cổ bông hại nhẹ ở giai đoạn lúa trỗ đến chắc xanh. Chuột hại cục bộ lúa Hè Thu ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng…

Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL

Rầy nâu: Phổ biến tuổi 3, 4. Tuy nhiên, ở giai đoạn đòng trỗ có thể có nhiều lứa rầy gối nhau, nếu phòng trừ không tốt sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây lúa. Điều kiện thời tiết mưa nắng xen kẽ thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá phát triển mạnh ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng và bệnh đạo ôn cổ bông phát triển mạnh ở giai đoan lúa trỗ. Bệnh bạc lá có khả năng phát triển trên các trà lúa ở giai đoạn đòng trỗ. Lưu ý ốc bươu vàng gây hại trên lúa ở giai đoạn mạ; bệnh đen lép hạt, chuột ở giai đoạn trỗ đến chín.

2. Trên cây trồng khác

Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, dòi đục lá… trên cây rau màu, bệnh chổi rồng trên cây nhãn, bệnh đốm nâu trên cây thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê, bệnh khảm lá virus trên cây sắn, bệnh trắng lá và nhện đỏ trên cây mía… tiếp tục gây hại.

Nguồn “CỤC BVTV”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *