IE-MAX 150EC

THÀNH PHẦN
Emamectin benzoate 50g/l
Indoxacarb 100g/l

CÔNG DỤNG: Là hỗn hợp đặc biệt có tác dụng tiếp xúc và vị độc làm sâu hại ngưng ăn và chết nhanh chóng kể cả sâu kháng thuốc. Thuốc đăng ký trừ sâu cuốn lá hại lúa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
– Liều lượng: pha 10-12.5ml/ bình 25 lít nước. 0.2 – 0.25 lít/ha.
– Cách dùng: lượng nước phun 400 – 500 lít/ha.
– Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2.
– Thời gian cách ly: 14 ngày.

Chai 100ml