BIOVINA9 (KM 15-30-15+TE)

 • Tên thương mại: BIOVINA9 (KM 15-30-15+TE)
 • Thành phần:
  Đạm tổng số (Nts): 15%;
  Lân hữu hiệu (P2O5hh): 30%;
  Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%;
  TE:

  – Kẽm (Zn): 100ppm;
  – Sắt (Fe): 100ppm;
  – Đồng (Cu): 50ppm;
  – Bo (B): 100ppm;
  Độ ẩm: 5%.
Danh mục: ,