SIÊU CANXI BO SỮA

  • Tên thương mại: CALCIBORAT
  • Thành phần:
    B: 18.000ppm;

    Ca: 7%;
  • Qui cách:
  • Đơn vị đăng ký: Công ty CP Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam.
  • Đơn vị phân phối: Công ty TNHH TM Biovina.
Danh mục: